img

Resultaatgericht Organisatieadvies

Het is niet eenvoudig om ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Veel processen binnen organisaties zijn complexer ingericht dan nodig waardoor de versnelling van de tijd niet door de complexiteit van de organisatie kan worden bijgehouden. Uw organisatie dreigt achterop te raken. De veranderende markt of wetgeving stelt andere eisen aan de bestaande organisatie.

Hoewel de markt veel verschillende sectoren kent, van advocaten tot makelaars en van accountants tot bankiers, is er sprake van gemeenschappelijke thema's rondom groei, resultaatgericht ondernemerschap en strategisch personeelsmanagement. Nieuwe media, innovatieve businessmodellen en inzet van technologie leiden tot inzicht en efficiency en stellen tegelijkertijd nieuwe eisen aan strategie, profilering en bedrijfsvoering.

Waar wij voor staan

Een goed advies begint met een goede analyse. Bekking Consulting onderzoekt uw organisatie grondig vanaf de werkvloer tot de bedrijfsleiding op strategisch, tactisch en operationeel niveau in relatie tot het ondernemingsdoel. Bekking Consulting signaleert wat goed gaat en welke of waar mogelijkheden zijn om innovatie, processnelheid, klantwaarde en winstgevendheid te verbeteren. Implementatie van de verbeterpunten heeft mede tot doel de betrokkenheid, motivatie en duurzame inzet van uw medewerkers te vergroten.

De mensen van Bekking Consulting verstaan de kunst van doorvragen en goed luisteren. Wij willen ondernemingen en het management écht begrijpen en kruipen daarvoor in de huid van de opdrachtgever. We willen snappen wat u doet, stellen kritische vragen over uw organisatie en werken samen naar nieuwe oplossingen. Dat is de basis van een gedegen en planmatige aanpak vanuit de C6 Methodiek. Wij zijn pas tevreden als onze adviezen beklijven en u met een gerust hart uw doelstelling kunt verwezenlijken.

Wat wij bieden

Bekking Consulting regisseert en verankert de verandering, omdat wij samen met uw eigen mensen het resultaat bereiken. We bereiken dit resultaat o.a. door de bestaande patronen te doorbreken, zodat uw mensen na ons vertrek zélf het verschil maken voor uw klanten.

Bekking Consulting voert verbetertrajecten uit en implementeert organisatieveranderingen die leiden tot kostenbesparing door motivatie van het aanwezig potentieel, productiviteitsverhoging, kwaliteitsverbetering en of verbeterde samenwerking.

Bekking Consulting laat uw medewerkers op een andere wijze naar uw organisatie kijken en maken samen met uw medewerkers een vernieuwingsslag én de vertaalslag van strategie naar uitvoering. Wij zorgen dat doelen, mensen, middelen en processen beter op elkaar afgestemd worden, zodat de uitvoering de strategie ondersteunt. Oplossingen die werken voor de lange termijn en die uw organisatie centraal stellen.

Expertise

  • Crisismanagement en conflictoplossing;
  • Organisatiescan;
  • Productie- projectinrichting, Lean Management en Processtucturering;
  • Strategische vraagstukken, Risk Management en Marketing;
  • Mentorschap en sparringpartner voor DGA, Directie, Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.

Resultaat

Bekking Consulting helpt de effectiviteit van ondernemingen te verhogen die leiden tot productiviteitsverhoging, kwaliteitsverbetering, verbeterde samenwerking en/of kostenbesparing door motivatie van het aanwezig potentieel. De nieuwe werkwijze wordt verankert in zowel de werkprocessen, de structuur en de cultuur van de organisatie. Organisaties staan er fris en onbevangen voor, bewegen mee met de markt en nemen het klant- en kernperspectief als uitgangspunt.

Wat klanten zelf vertellen

'Mr. Lustig has led as part of the leadershipsteam as well as an independent specialist the overall construction including installation of all the equipment of 'Onze Lieve Vrouwe Gasthuis'(OLVG) Medical Centre in Amsterdam, The Netherlands. The Board of Directors concluded that he managed his work with great energy and drive, whilst remaining highly focused on the interests of OLVG. He negotiated with shareholders, constractors, sub-contractors and others with excellent results. He has shown himself not only to be very intelligent, but also to have excellent technical knowledge and outstanding interpersonal skills. He has proven to be a very reliable person and his integrety is beyond any doubt.

— Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Dr. D.J. Hemrika†, MD, Phd. Voorzitter Raad van Bestuur


'De combinatie van het scherp waarnemen en kristal helder en oordeel-loos reflecteren maakt Bekking Consulting tot een specialist met oog en gevoel voor de ander die feilloos aanvoelt waar de ander staat in zijn of haar proces'.

— McArthur & Shahquille International Executive Search Margrethe van Heeswijk, CEO - Chairman Board of Supervisors - Burton Academie


'Bekking Consulting is driven and creative who drills right down to the core. These qualities combined with in depth knowledge of exsisting techniques as well as her high ability to adept to a given case makes it a great experience!'

— Royal Dutch Shell, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Hans van Tol, Business Opportunity Manager SRP