img

Burn-out herstel

Burn-out, overspannen- en stressklachten op het werk is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Eén op de acht werknemers heeft last van deze stressklachten. Stress is een toestand van mentale uitputting bij werknemers die het gevolg is van een context/situatie waarbij de balans tussen de individuele draagkracht en de draaglast opgelegd door bijvoorbeeld de arbeidssituatie, structureel in onbalans is, waardoor de persoon chronisch uitgeput raakt en zich meer en meer onbekwaam voelt op het werk. De persoon wil wel maar kan niet meer.

Een stijgend aantal burn-out, overspannen- en stressgevallen binnen organisaties leidt tot stijging van het ziekteverzuim, verlaagde performance, minder goede klantenservice, domino-effect (burn-out cultuur), hoger verloop, imagoschade en hoge financiële verplichtingen. De kosten van een zieke werknemer - op modaal loonkosten niveau - bedragen minimaal € 233,00 per dag.

Bij burn-out- overspannen en stressklachten is men gemiddeld 45,8 dagen ziek waardoor de kosten oplopen tot € 10.213,40 exclusief begeleiding, vervanging en productieverlies (Bron: NRCQ.NL/2015). Werkgevers zijn wettelijk verplicht zieke werknemers twee jaar loon door te betalen én de kosten voor het re-integratietraject te financieren. Een burn-out hersteltraject bij Bekking Consulting verdient zich dus binnen één maand terug.

Waar wij voor staan

Burn-out, overspannen- en stressklachten overkomt over het algemeen de ambitieuze, hard werkende, loyale en perfectionistische werknemers, die hoge eisen aan zichzelf stellen. Zij voelen zich verantwoordelijk en gaan door daar waar anderen stoppen. Helder zicht op, en leren omgaan met energiebronnen en energievreters in het persoonlijke, private- en professionele vlak zoals: ontplooiingsmogelijkheden, autonomie, sociale steun, zingeving biedt de weg naar herstel.

Wat wij bieden

Bekking Consulting ontzorgt werkgevers en arbodiensten en begeleidt medewerkers met werk gerelateerde burn-out, overspannen- en stressklachten naar herstel en re-integratie om met energie aan het werk te gaan. Onze methodiek en aanpak is bewezen effectief, logisch en oplossingsgericht. 65% van de cliënten die bij Bekking Consulting een burn-out hersteltraject hebben doorlopen hebben al na 3 weken het werk hervat. Naast het individuele 'diepte- en koersonderzoek' met de medewerker gaat Bekking Consulting de dialoog aan met de leidinggevende en HRM. Deze integrale aanpak leidt tot duurzaam herstel van de medewerker.

Resultaat

Medewerkers kunnen met energie aan het werk door zelfinzicht herkenning en hantering van factoren die leiden tot stress en het versterken van zelfvertrouwen. Welke processen (denken, voelen, doen) liggen er aan ten grondslag en hoe kan de cliënt die positief beïnvloeden. De zieke werknemer komt weer in balans is, kan met energie het werk hervatten en is zich bewust dat stressbalans een punt van aandacht zal blijven.