img

Outplacement

Sneller een nieuwe, passende bestemming! Arbeidsmobiliteit is actueler dan ooit. Veel organisatie hebben in deze huidige tijd te maken met reorganisatie, fusie of krimp. Vraagt u ontslag aan voor uw medewerker(s)? Of dreigt er ontslag wegens reorganisatie? Dan biedt outplacement van Bekking Consulting voor u uitkomst.

Outplacement is gericht op werknemers die gewenst of ongewenst de organisatie zullen verlaten met als doel het sneller vinden van een andere, passende bestemming door proactieve en effectieve marktbenadering.

Waar wij voor staan

Goed werkgeverschap & imago; Outplacement draagt bij aan een betere verstandhouding bij het uit elkaar gaan van werkgever en werknemer omdat er wordt gekozen voor een sociaal afscheid. Hierdoor is de werknemer eerder geneigd de laatste werkzaamheden in goede orde af te handelen, wat motiverend werkt op zittende werknemers. Bovendien blijft de vertrekkende werknemer loyaal aan de organisatie, wat het imago van uw organisatie ten goede komt.

Wat wij bieden

Bekking Consulting biedt professionele begeleiding aan werknemer(s) voor hoger kader- en directieniveau bij het sneller vinden van een nieuwe, passende bestemming.

Outplacement kent drie fasen.

Fase 1: Analyse van het persoonlijk profiel; normen, waarden, competenties, interesses, valkuilen, belemmeringen. Loopbaan- en levensdoelen, visievorming, strategie en actieplanning.

Fase 2: Marktverkenning en professioneel profiel; functie, branches, cultuur, grootte, locatie, verantwoordelijkheden.

Fase 3: Marktbenadering; vinden en gevonden worden door proactieve- en effectieve stappen te zetten richting de nieuwe, passende bestemming door jobmarketing, CV en brief, elevator pitch, presenteren, solliciteren en omgaan met tegenslagen.

Resultaat

Sneller een nieuwe, passende bestemming voor uw medewerker(s) en beperking van imagoschade door goed werkgeverschap.