img

Register Extern Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag kan in elke organisatie, scholengemeenschap, vereniging of gezin voorkomen. Onder ongewenst gedrag wordt alle gedrag en handelingen verstaan, die voor het individu een inbreuk zijn op de sociale, emotionele en lichamelijke integriteit en die als kwetsend en vernederend worden ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of niet integer gedrag, wat kan leiden tot stress waardoor iemand niet meer optimaal functioneert of zelfs ziek wordt.

Waar wij voor staan

Als de hulpvraag niet gehoord wordt, kan dit tot verstrekkende gevolgen leiden voor degene die aan ongewenst gedrag is of wordt blootgesteld. Voor een medewerker, leerling, verenigings- of gezinslid is het melden van een incident of klacht een emotioneel en complex proces. De extern vertrouwenspersoon speelt hierbij een cruciale rol door ongewenst gedrag - desgewenst anoniem - bespreekbaar te maken en na een incident naar een oplossing te zoeken.

Wat wij bieden

Veiligheid, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn hierbij van essentieel belang voor een zorgvuldig verloop van de gehele procedure. Menig organisatie onderkent dit en stelt een extern vertrouwenspersoon van buiten de organisatie aan als onafhankelijk en deskundig partner om dit proces te begeleiden. De vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal en helpt zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De kerntaken hierbij zijn; de eerste opvang, het verhelderen en verwoorden van een melding, het verbeteren van de situatie en werken naar een oplossing. Daarnaast levert de extern vertrouwenspersoon naast informatie en voorlichting, belangrijke input ten behoeve van de kwaliteitsverhoging van de organisatie, scholengemeenschap, vereniging of gezinssituatie. Door periodiek aanleveren van geanonimiseerde meldingen ontvangt de opdrachtgever management-informatie waarop het beleid kan worden bijgesteld.

Mentorschap en Register Erkend Vertrouwenspersoon op spreekuur ín uw organisatie. (contractvorm 1 dagdeel)

Resultaat

De Register Extern Vertrouwenspersoon van Bekking Consulting biedt de juiste begeleiding op weg naar een passende oplossing. Zo kunnen problemen opgelost worden voor de situatie uit de hand loopt.