img

Bekking Consulting combineert analytische vaardigheden met grondige branchekennis

img

Sectoren

Bekking Consulting combineert analytische vaardigheden met grondige branchekennis, zodat optimaal bij de klant aangesloten wordt. Een overzicht van sectoren waar wij werken.

Lees verder »

Omhoog


img

Zakelijke diensten

In onze economie is zakelijke dienstverlening van cruciaal belang waarbij de toegevoegde waarde steeds belangrijker is geworden. Het dienstenlandschap verandert, kritische en strengere klanten zetten de omzetgroei blijvend onder druk. Het is derhalve van levensbelang om de authenticiteit te bewaren, de toegevoegde waarde te versterken en het beste te leveren in lijn met de eigen strategie.

Lees verder »

Omhoog


img

Medische sector

Veranderingen in de medische - en zorgsector door marktwerking vragen om strategisch beleid zodat op basis daarvan strategische beslissingen genomen kunnen worden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen staan voor grote strategische keuzes en hebben te voldoen aan steeds nieuwe eisen van financiers en zorgverzekeraars.

Lees verder »

Omhoog


img

Handel & Industrie

Als industriële ondernemer wilt u zo goed en efficiënt mogelijk produceren, zodat u sterk staat in de snel veranderende omgeving. Dat vraagt innoveren, mechaniseren, intensiveren, flexibiliseren, optimaliseren. Maar dat alles is alleen vruchtbaar met een visie en zicht op nieuw perspectief. Wij concentreren ons op innoveren en het creëren van perspectief door naar behoefte strategisch personeelsmanagement en resultaatgericht organisatieadvies in te zetten.

Lees verder »

Omhoog


img

MKB

Veel ondernemers lopen tegen problemen aan op het gebied van interne organisatie. Dit speelt zich onder andere af wanneer de onderneming groeit. Een ondernemer met talent en passie, verdient alle succes. Vandaar dat het Bekking Consulting op cruciale momenten zelfstandigen bijstaat met advies, begeleiding en ondersteuning.

Lees verder »

Omhoog


img

Financiële instellingen

Binnen de financiële sector waait een stormachtige frisse wind. Openheid, transparantie en klantgerichtheid staan hoog op de agenda. Het imago van de sector heeft door de economische recessie schade opgelopen en veel financiële instellingen zoeken naar inventieve en effectieve klantgerichte oplossingen om hun positie in de markt te behouden. De sector zet alles op alles om het vertrouwen van de stakeholders terug te winnen en tegelijkertijd dicht bij de eigen integriteit blijven.

Lees verder »

Omhoog


img

Bouw & Installatietechniek

De Bouw en Installatiesector heeft een moeilijke tijd achter de rug. De woningproductie is gekelderd, de utiliteitsbouw ontwikkeling sterk achter gebleven en de GWW-sector heeft met een scherpe marge-daling te maken. Bij veel bedrijven zijn de reserves aangesproken om te kunnen overleven. Het EIB geeft voor de komende jaren een omzetstijging aan in volume maar de vraag is: 'Wat betekend de omzetstijging voor de margeontwikkeling?' 'Hoe richt ik mijn onderneming nu in en op welke manier ben ik toekomstbestendig?'

Lees verder »

Omhoog


img

Media & Technologie

De sector Media & Technologie is continu in beweging. Ontwikkelingen en trends volgen elkaar snel op. Wat vandaag nieuw is, is morgen oud. Dit biedt kansen maar ook bedreigingen. De verbinding van Media & Technologie met strategie, bedrijfsvoering, medewerkers en huisvesting vraagt om visie, strategische keuzes en implementatiekracht.

Lees verder »

Omhoog


img

Publieke Sector

De publieke sector staat voor het goed uitvoeren van haar taken. Een constante dynamiek van verandering wordt hierbij veroorzaakt door externe factoren zoals economisch tij, bevolkingsopbouw en nieuwe technische mogelijkheden aan de ene kant en interne factoren van politiek-bestuurlijke aard aan de andere kant, zoals nieuwe voorwaarden die aan u als toezichthouder, bestuurder of politicus wordt gesteld.

Lees verder »

Omhoog


img

Onderwijs & Wetenschap

De rol van kennis in de Nederlandse economie neemt verder toe en leren en ontwikkelen draagt bij aan de vooruitgang en positie van individuen en Nederland. Onderwijs & Wetenschap is mensenwerk. Bekking Consulting helpt professionals, bestuurders en directies binnen Onderwijs & Wetenschap op betrokken wijze met het herijken van strategieën en het transformeren van organisaties.

Lees verder »

Omhoog


img

Food & Agri

Veel ondernemers zijn bezig met hun bedrijfsontwikkeling. Gelet op de omstandigheden en ontwikkelingen is het noodzakelijk geworden om een bedrijf te exploiteren dat voor de toekomst gewaarborgd is. Door alle regelgeving lopen ondernemers uit de agrarische sector die bezig zijn met plannen om hun bedrijf aan te passen c.q. uit te breiden, tegen steeds meer wetten en regels aan. De sector zal de steeds hogere eisen van de consument en samenleving moeten vertalen in productiewijze en kwaliteit eindproduct, waarbij de kostprijs een belangrijke factor blijft.

Lees verder »

Omhoog


img

Non-profit

Een zich terugtrekkende overheid leidt er toe dat elke Non-Profitorganisatie zich opnieuw moet uitvinden. Er moet een duidelijk profiel zijn van de organisatie en de organisatie moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe founders en voldoen aan de voorwaarden die de Rijksoverheid stelt. Dat betekend dat er in de organisatie grote veranderingen moeten plaatsvinden om de organisatie toekomst bestendig te maken.

Lees verder »

Omhoog


img

Cultuur & Recreatie

Kunstenaars en culturele instellingen hebben grote ambities. Ze willen hun passie wereldkundig maken, mensen bewegen en daarmee maatschappelijke meerwaarde bieden. Het ontbreekt hun soms aan expertise, vaak aan tijd en bijna altijd aan geld. Zij moeten dus prioriteiten stellen. Als gevolg van de financiële crisis is er aanzienlijk minder budget beschikbaar en worden hogere eisen gesteld, ook aan cultureel ondernemerschap.

Lees verder »