img

Food & Agri

Veel ondernemers zijn bezig met hun bedrijfsontwikkeling. Gelet op de omstandigheden en ontwikkelingen is het noodzakelijk geworden om een bedrijf te exploiteren dat voor de toekomst gewaarborgd is. Door alle regelgeving lopen ondernemers uit de agrarische sector die bezig zijn met plannen om hun bedrijf aan te passen c.q. uit te breiden, tegen steeds meer wetten en regels aan. Ook maatschappelijke en politieke wensen bepalen vraag en aanbod. Termen zoals duurzame productie, energiebesparing, biologische teelten en vermindering van de milieubelasting zijn in dit kader van belang. De sector zal de steeds hogere eisen van de consument en samenleving moeten vertalen in productiewijze en kwaliteit eindproduct, waarbij de kostprijs een belangrijke factor blijft.

Waar wij voor staan

Gelet op de omstandigheid en de ontwikkelingen is het noodzakelijk om een bedrijf te exploiteren dat voor de toekomst gewaarborgd is en blijft van een goede rentabiliteit en voldoende toekomstperspectief. De Food & Agri sector zal aansluiting moeten zoeken bij de trends van denken en handelen van de moderne consument. Samen met Bekking Consulting kunnen ondernemers bereiken dat de gedachten van 'dreigende wolken' door alle Wet- en regelgeving, omgezet worden in kansen, waardoor de Food & Agri sector een uitermate belangrijke en vitale sector blijft in Nederland.

Wat wij bieden

Aan de hand van uw vraagstuk inventariseert, observeert en rapporteert Bekking Consulting. Vervolgens bekijkt Bekking Consulting als onafhankelijke adviseur de mogelijkheden met de voor u meest passende oplossing en implementeert die desgewenst in uw organisatie. Zo is onze standaard voor uw organisatie maatwerk.

Bekking Consulting richt zich in haar dienstverlening helemaal op u als cliënt. Bekking Consulting kijkt met een onafhankelijke open blik in elke organisatie. Wij leveren onafhankelijk en betrouwbaar advies op strategisch niveau in de Food & Agri sector. Hierdoor zijn de adviezen steeds vooruitstrevend, ambitieus en klantgericht met een optimaal eindresultaat.

Resultaat

Bekking Consulting ontwikkelt haalbare plannen, met een hoge mate van kwaliteit en grote slagingskansen. Op deze manier wordt meer inzicht verkregen in de mogelijkheden van het bedrijf zodat bijvoorbeeld het nemen van een beslissing om te investeren beter gefundeerd is.

Wij helpen de effectiviteit van ondernemingen te verhogen die leiden tot productiviteitsverhoging, kwaliteitsverbetering, verbeterde samenwerking en/of kostenbesparing door motivatie van het aanwezig potentieel. De nieuwe werkwijze wordt verankert in zowel de werkprocessen, de structuur en de cultuur van de organisatie. Organisaties staan er fris en onbevangen voor, bewegen mee met de markt en nemen het klant- en kernperspectief als uitgangspunt.

Wat klanten zelf vertellen

'Astrid Bekking is als een zachte warme deken na een koude douche. Met haar liefdevolle energie is ze in staat je te bevestigen op de gebieden waar je onzeker bent en je alleen voelt. Ga bij haar in de stoel zitten en je weet wat ik bedoel...!

— King Cuisine, Heleen van Gulik, CEO


'Iedereen denkt zichzelf tot op een zeker hoogte te kennen. Je positieve en ook je negatieve kanten denk je wel in beeld te hebben, maar wat voor effect heeft deze kennis op de wijze waarop je in het leven staat? Bij Bekking Consulting weet men als geen ander met een aantal vragen door te dringen tot de kern van jezelf. Zij weten een donkerbruin vermoeden om te zetten in concrete concepten die jouw zingeving bepalen: wat is nou echt belangrijk voor mij? Welke waarden vormen het fundament van mijn bestaan en geven mij plezier en voldoening in mijn doen en laten. Prettig, warm, scherp en open zijn termen die in mij opkomen die hun omgang zou beschrijven. Gesprekken bij Bekking Consulting kan ik iedereen aanbevelen die zelfbewuster door het leven wil gaan.

— Weingut Horst Sauer, Philip Prause, Wijnproducent te Bayern DE