img

Handel & Industrie

Als industriële ondernemer wilt u zo goed en efficiënt mogelijk produceren, zodat u sterk staat in de snel veranderende omgeving. Dat vraagt innoveren, mechaniseren, intensiveren, flexibiliseren, optimaliseren. Maar dat alles is alleen vruchtbaar met een visie en zicht op nieuw perspectief. Wij concentreren ons op innoveren en het creëren van perspectief. Bijvoorbeeld door processen en ketens te optimaliseren, door winst te boeken in onderhandelingen en door naar behoefte strategisch personeelsmanagement en resultaatgericht organisatieadvies in te zetten. Zo blijkt dat 'meerwaarde creëren' zelfs op korte termijn al hetzelfde effect kan hebben als 'minder uitgeven'. Bekking Consulting is als onafhankelijk adviesbureau een strategische partner waardoor u snel uw doelen realiseert.

Waar wij voor staan

De klanten in Handel & Industrie vormen een belangrijk aandeel binnen het totaal van onze dienstverlening. In essentie gaat het ons om bedrijven en het management te leren kennen en begrijpen. Kruipen in de huid van de opdrachtgever om vervolgens niet voor de hand liggende vragen te kunnen stellen.

Een slimme en krachtige strategie zorgt voor een helder raamwerk waarlangs beslissingen van hoog tot laag genomen kunnen worden. Strategisch personeelsmanagement zorgt ervoor dat medewerkers hun bijdrage in de doelstelling beseffen en acties / beslissingen kunnen nemen in lijn met de strategie. Met dit raamwerk is een strategie niet alleen een definitie, maar een concreet organisatiemodel!

Wat wij bieden

Bekking Consulting helpt organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen. Vanuit onze jarenlange ervaring binnen het bedrijfsleven kunnen wij ons goed inleven in de vraagstukken en problematiek die bij organisaties leven. Als externe adviseurs bieden wij handvatten om gewenste veranderprocessen op een verantwoorde manier in gang te zetten. Bekking Consulting regisseert en verankert de verandering, omdat wij samen met uw eigen mensen het resultaat bereiken. Wij bereiken dit resultaat o.a. door de bestaande patronen te doorbreken, zodat uw mensen na ons vertrek zélf het verschil maken voor uw klanten.

Resultaat

Wij helpen de effectiviteit van ondernemingen te verhogen die leiden tot productiviteitsverhoging, kwaliteitsverbetering, verbeterde samenwerking en/of kostenbesparing door motivatie van het aanwezig potentieel. De nieuwe werkwijze wordt verankert in zowel de werkprocessen, de structuur en de cultuur van de organisatie. Organisaties staan er fris en onbevangen voor, bewegen mee met de markt en nemen het klant- en kernperspectief als uitgangspunt.

Wat klanten zelf vertellen

'Bekking Consulting is driven and creative who drills right down to the core. These qualities combined with in depth knowledge of exsisting techniques as well as her high ability to adept to a given case makes it a great experience!'

— Royal Dutch Shell, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Hans van Tol, Business Opportunity Manager SRP


'Bekking Consulting heeft mij weer terug in contact gebracht met mijn kracht, passie en (zelf)vertrouwen, daarmee kwam veel in een stroomversnelling'.

— Imtech Marine B.V., Rien Van der Post, Programma Manager


'Bekking Consulting heeft waardes die mij enorm aanspreken. Hierdoor ontstaat er gelijkwaardigheid en dit was voor mij een zeer belangrijk element om de sessies te laten slagen. Ik voel me sterker, weet beter wat mijn krachten zijn en heb bevestiging gehad van mijn aangename en onaangename karaktereigenschappen. Uiteindelijk ben ik dichter bij mijn kern gekomen'.

— Fiat Group Automobiles Netherlands BV, Guus van Leer, Key Accountmanager