img

Medische sector

Veranderingen in de medische - en zorgsector door marktwerking vragen om strategisch beleid zodat op basis daarvan strategische beslissingen genomen kunnen worden. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen vinden het lastig om een adequaat en samenhangend beleid te voeren en staan voor grote strategische keuzes. Dit werkt in de hand dat zij ad hoc inspelen op steeds weer nieuwe eisen van financiers en zorgverzekeraars.

De centrale vraag is bij strategievorming is: wat is een toekomstbestendige, onderscheidende en geloofwaardige positionering en hoe kunt u inspelen op de veranderingen binnen uw sector?

Waar wij voor staan

Bekking Consulting adviseert bestuur en management van organisaties in de medische- en zorgsector die de continuïteit van uw organisatie raken. Oog voor bestuurlijke verhoudingen vormen de kern van onze adviespraktijk. Als zorgaanbieder in de medische sector doet u er juist nú verstandig aan om de relevante factoren in kaart te brengen en op basis daarvan strategische beslissingen te nemen.

Een goed advies begint met een goede analyse. De mensen van Bekking Consulting verstaan de kunst van doorvragen en goed luisteren. Wij willen de medische- en zorgsector en het management écht begrijpen en kruipen daarvoor in de huid van de opdrachtgever. We willen snappen wat u doet, stellen kritische vragen over uw organisatie en werken samen naar nieuwe oplossingen. Dat is de basis van een gedegen en planmatige aanpak vanuit de C6 Methodiek. Wij zijn pas tevreden als onze adviezen beklijven en u met een gerust hart uw plannen kunt verwezenlijken.

Wat wij bieden

Bekking Consulting helpt organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen. Vanuit onze jarenlange ervaring binnen het bedrijfsleven en de non-profitsector kunnen wij ons goed inleven in de vraagstukken en problematiek die bij organisaties leven. Als externe adviseur bieden we handvatten om gewenste veranderprocessen op een verantwoorde manier in gang te zetten.

Resultaat

Wij helpen de effectiviteit van ondernemingen te verhogen die leiden tot productiviteitsverhoging, kwaliteitsverbetering, verbeterde samenwerking en/of kostenbesparing door motivatie van het aanwezig potentieel. De nieuwe werkwijze wordt verankert in zowel de werkprocessen, de structuur en de cultuur van de organisatie. Organisaties staan er fris en onbevangen voor, bewegen mee met de markt en nemen het klant- en kernperspectief als uitgangspunt.

Wat klanten zelf vertellen

'Mr. Lustig has led as part of the leadershipsteam as well as an independent specialist the overall construction including installation of all the equipment of 'Onze Lieve Vrouwe Gasthuis' (OLVG) Medical Centre in Amsterdam, The Netherlands. The Board of Directors concluded that he managed his work with great energy and drive, whilst remaining highly focused on the interests of OLVG. He negotiated with shareholders, constractors, sub-contractors and others with excellent results. He has shown himself not only to be very intelligent, but also to have excellent technical knowledge and outstanding interpersonal skills. He has proven to be a very reliable person and his integrety is beyond any doubt'.

— Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam Dr. D.J. Hemrika†, MD, Phd. Voorzitter Raad van Bestuur


'Door eigen persoonlijke en professionele ervaringen is Bekking Consulting in staat om organisaties en mensen op effectieve en zorgzame wijze te begeleiden in transitieprocessen. Ze gaan voor echtheid, authenticiteit: geen gedoe erom heen. Vanuit hun achtergrond, maar ook persoonlijke kwaliteiten is Bekking Consulting een uitstekende gesprekspartner voor het Hoger Management. Heerlijk om mee samen te werken'.

— Altrecht GGZ, Steven Cornelissen, Mobiliteitsadviseur - Mediator


'Bekking Consulting heeft mij heel erg geholpen om dicht bij mezelf te komen, nieuw perspectief te ontdekken en mijn eigen keuzes te maken. Ze doen dat op een zeer integere en betrokken manier'.

— Prezzent, Jan de Kreij, Voorzitter Raad van Bestuur


'Astrid Bekking heeft het talent de woorden en gevoelens van haar cliënten zo te spiegelen dat inzicht ontstaat in hun ambities, frustraties en capaciteiten. Daardoor, en door passie voor mensen, wordt een coachingstraject een tailor-made adventure'.

— Radboud Universiteit Nijmegen, Martine Steen, Arts-Wetenschapper


'Je herkent de expert aan het vermogen om af te wijken van het bestaande pad en toch het resultaat te bereiken. Dat is wat ik Bekking Consulting heb zien doen! Het is confronterend en toch altijd prettig. Intensief, en toch met de nodige vaart er in'!

— Vivium Zorggroep, Machteld van der Veen, Opleidingsadviseur


'Door het traject bij Bekking Consulting heb ik inzicht gekregen in mijn kwaliteiten, beperkende overtuigingen en twijfels, maar vooral ook mijn passies/drijfveren en verlangens. Ik heb een nieuwe koers ontdekt en het stuur in eigen hand!

— Esther Miltenburg, Oncologieverpleegkundige