img

Non-Profit

Een zich terugtrekkende overheid leidt er toe dat elke Non-profit Organisatie zich opnieuw moet uitvinden. Er moet een duidelijk profiel zijn van de organisatie en de organisatie moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe founders en voldoen aan de voorwaarden die de Rijksoverheid stelt. Dat betekend dat er in de organisatie grote veranderingen moeten plaatsvinden om de organisatie toekomst bestendig te maken.

Waar wij voor staan

Een goed advies begint met een goede analyse. De mensen van Bekking Consulting verstaan de kunst van doorvragen en goed luisteren. Wij willen organisaties zonder winstoogmerk en het management écht begrijpen en kruipen daarvoor in de huid van de organisatie. We willen snappen waar u voor staat in het maatschappelijk perspectief, stellen kritische vragen over uw organisatie en werken samen naar nieuwe oplossingen. Dat is de basis van een gedegen en planmatige aanpak vanuit de C6 Methodiek. Wij zijn pas tevreden als onze adviezen beklijven en u met een gerust hart uw plannen in de maatschappij kunt verwezenlijken.

Wat wij bieden

Bekking Consulting is actief voor organisaties zonder winstoogmerk en biedt een breed scala aan producten. Van executive coaching van Directie en Bestuur, inzichtelijk maken van verborgen talent, Team Ontwikkeling tot persoonlijke effectiviteit van professionals.

Wij helpen de vertaling te maken van waar de organisatie nu staat, de cultuur en maatschappelijke context, naar de toekomst en helpen organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen. Vanuit onze jarenlange ervaring binnen de Non-profit Sector kunnen wij ons goed inleven in de vraagstukken en problematiek die bij Non-profit Organisaties leven. Als objectieve deskundigen dragen wij de benodigde oplossingen aan en helpen waar nodig bij de implementatie.

Resultaat

Wij helpen de effectiviteit van Non-profit Organisaties te verhogen die leiden tot verbetering van de beeldvorming in het maatschappelijk verkeer. De nieuwe werkwijze wordt verankert in zowel de werkprocessen, de structuur en de cultuur van de organisatie. Non-profit Organisaties staan er fris en onbevangen voor en nemen het maatschappelijk- en kernperspectief als uitgangspunt.

Wat klanten zelf vertellen

'Aan mijn 'zou moeten' argumenten en mijn angsten had Astrid Bekking geen boodschap. Daar kijkt ze dwars doorheen. Ze pelt alle lagen die je aangeleerd hebt en niet meer nodig hebt af, om bij datgene uit te komen wat jou raakt en beweegt. Dit doet ze op een persoonlijke, pure en oprechte manier die zeer goed bij mij past'.

— GfK, Mirjam Valentijn-Wesstein, Consultant Charitatief


'Bekking Consulting heeft ons in het kader van teambuilding voor een grote sponsoractie (Tour for Life) gecoacht. 12 meiden die elkaar praktisch niet kenden en voor een grote uitdaging staan. De sessie hebben we als heel positief ervaren! We hebben zowel onszelf als elkaar beter leren kennen. Deze ervaring bij gaat zeker bijdragen aan het succesvol laten slagen van onze missie'.

— Natuurmonumenten, Lidewij Staal, Communicatieadviseur