img

Onderwijs & Wetenschap

De rol van kennis in de Nederlandse economie neemt verder toe en leren en ontwikkelen draagt bij aan de vooruitgang en positie van individuen en Nederland. Onderwijs & Wetenschap is mensenwerk. Investeren in medewerkers en (management)teams door middel van training en opleiding is investeren in uw organisatie. Bekking Consulting helpt professionals, bestuurders en directies binnen Onderwijs & Wetenschap op betrokken wijze met het herijken van strategieën en het transformeren van organisaties.

Waar wij voor staan

Toekomstgericht en maatschappelijk waardevol onderwijs & wetenschap, daar draait het om. Daar zetten wij ons graag samen met u voor in. Onze consultants reiken werkzame strategieën en oplossingen aan en helpen u met: organisatieadvies en -ontwikkeling, in- en doorvoeren van een excellente bedrijfsvoering, het oplossen van strategische vraagstukken of het ontwikkelen van een professionele cultuur.

Wat wij bieden

Wij onderzoeken de structuur en cultuur van (een deel van) uw organisatie en evalueren onze bevindingen met u. Wij kijken bijvoorbeeld hoe de medewerkers en teams met elkaar samenwerken en of processen eenvoudiger kunnen. Door het stellen van de juiste vragen en de medewerkers te betrekken in (verander)processen, komen wij tot echte oplossingen en komt er beweging in uw organisatie. Onze consultants verzorgen opleidingen, trainingen en coachingstrajecten op uiteenlopende gebieden en voor diverse doelgroepen, zoals: Strategische trainingen voor de Raad van Toezicht, bestuurders en managementteams, cursussen persoonlijke effectiviteit, leiderschapstrainingen of teamcoaching.

Resultaat

U heeft inzicht in het functioneren van uw organisatie, de structuur en cultuur van (een deel van) uw organisatie. Wij kijken bijvoorbeeld hoe de medewerkers en teams met elkaar samenwerken en of processen eenvoudiger kunnen. Bekking Consulting helpt de effectiviteit van ondernemingen te verhogen die leiden tot productiviteitsverhoging, kwaliteitsverbetering, verbeterde samenwerking en/of kostenbesparing door motivatie van het aanwezig potentieel. De nieuwe werkwijze wordt verankert in zowel de werkprocessen, de structuur en de cultuur van de organisatie. Organisaties staan er fris en onbevangen voor, bewegen mee met de markt en nemen het klant- en kernperspectief als uitgangspunt.

Wat klanten zelf vertellen

'Astrid Bekking heeft het talent de woorden en gevoelens van haar cliënten zo te spiegelen dat inzicht ontstaat in hun ambities, frustraties en capaciteiten. Daardoor, en door passie voor mensen, wordt een coachingstraject een tailor-made adventure'.

— Radboud Universiteit Nijmegen, Martine Steen, Arts-Wetenschapper


'Astrid is een adviseur die met veel compassie en zonder oordeel aanzet tot zelfinzicht, zelfacceptatie en blijvende verandering. Zij ziet, luistert en spiegelt op zeer respectvolle en persoonlijke wijze. Astrid viert het leven en nodigt anderen uit dit ook te doen'.

— Adviesbureau Hoogendijk, Clementine Gelauff, Docent


'Je herkent de expert aan het vermogen om af te wijken van het bestaande pad en toch het resultaat te bereiken. Dat is wat Bekking Consulting heb zien doen! Het is confronterend en toch altijd prettig. Intensief, en toch met de nodige vaart er in! Het resultaat is voor mij dat ik stappen ga zetten, waarvan ik lang alleen maar durfde te dromen'.

— Vivium Zorggroep, Machteld van der Veen, Opleidingsadviseur


'Een gesprek met Bekking Consulting heeft impact. Of het nu gaat om inzichten, nieuwe vragen, plannen of acties: je voelt energie, vertrouwen en een verlangen om aan de slag te gaan!'

— Alex Cortenbach, docent Duits