img

Publieke Sector

De publieke sector staat voor het goed uitvoeren van haar taken. Een constante dynamiek van verandering wordt hierbij veroorzaakt door externe factoren zoals economisch tij, bevolkingsopbouw en nieuwe technische mogelijkheden aan de ene kant en interne factoren van politiek-bestuurlijke aard aan de andere kant, zoals nieuwe voorwaarden die aan u als toezichthouder, bestuurder of politicus wordt gesteld.

Waar wij voor staan

Bij Bekking Consulting weet u zich verzekerd van onafhankelijk en gedegen advies waar u echt verder mee kan. Of het nu ondersteuning op specifieke kennisgebieden betreft, of integraal advies. Het advies van Bekking Consulting vindt plaats op hoog niveau waarbij bestuurlijke, organisatorisch en technologische complexiteit en politieke gevoeligheid gelijk op gaan. Een goed advies begint met een goede analyse. De mensen van Bekking Consulting verstaan de kunst van doorvragen en goed luisteren. Wij willen ondernemingen en het management écht begrijpen en kruipen daarvoor in de huid van de opdrachtgever. We willen snappen wat u doet, stellen kritische vragen over uw organisatie en werken samen naar nieuwe oplossingen. Dat is de basis van een gedegen en planmatige aanpak vanuit de C6 Methodiek. Wij zijn pas tevreden als onze adviezen beklijven en u met een gerust hart uw plannen kunt verwezenlijken.

Wat wij bieden

Bekking Consulting laat mensen en organisaties optimaal samenwerken en excelleren door duurzaam en inspirerend leiderschap binnen - veranderende - organisaties en Raden van Bestuur. Wij bieden professionele begeleiding om met volle kracht vooruit te gaan en op authentieke wijze vorm te geven aan inspirerend leiderschap binnen de publieke sector opdat strategie werkelijkheid wordt en organisaties een stap vooruit gaan.

Resultaat

Bekking Consulting versterkt de publieke sector en ondersteunt bestuurders bij vraagstukken en het maken van de juiste keuzes. Bestuurders staan open voor ideeën van anderen en zijn authentiek en persoonlijkheden die niet met ego of eigenbelang (zelfverrijking) bezig zijn maar met het algemeen belang van mens en maatschappij. Dit motiveert, geeft zelfvertrouwen en leidt automatisch tot succes. Dit doen we door het leveren van onafhankelijk en gedegen advies op het gebied van strategisch personeelsmanagement en resultaatgericht organisatieadvies.

Wat klanten zelf vertellen

'De coaching van Bekking Consulting liet me aankomen bij mijn eigen politieke drives en bracht me veel inzichten. Daardoor kan ik nu volop putten uit de bron van mijn eigen kracht en weet ik mijn denken en handelen hand in hand te laten gaan met motivatie vanuit mijn hart'.

— Europees Parlement - Algemeen Bestuurslid CDA afdeling Bunschoten, An van Pijkeren, - Adviseur Europees Parlement.


'Astrid Bekking heeft het talent de woorden en gevoelens van haar cliënten zo te spiegelen dat inzicht ontstaat in hun ambities, frustraties en capaciteiten. Daardoor, en door passie voor mensen, wordt een coachingstraject een tailor-made adventure'.

— Radboud Universiteit Nijmegen, Martine Steen, Arts-Wetenschapper